Quản lý giá dự án

  • Lập dự toán cho dự án
  • Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công
  • Lập dự toán chi phí xây dựng
  • Lập kế hoạch chi phí xây dựng
  • Báo cáo chi phí hàng tháng
  • Thẩm định các yêu cầu phat sinh & những    yêu cầu thay đổi
  • Lập yêu cầu thanh toán theo hợp đồng
  • Quyết toán dự án
  • Thanh quyết toán cho nhà thầu

Bài viết liên quan

Copyright © 2017 Designed byViễn Nam