Quản lý dự án

  • Lập kế hoạch phát triển dự án
  • Kiểm tra và quản lý hồ sơ thiết kế
  • Kiểm tra các tài liệu bảo hiểm của dự án và quản lý công trường
  • Quản lý nội qui an toàn lao động công trường
  • Lập tiến độ thi công và điều tiết thi công dự án

Bài viết liên quan

Copyright © 2017 Designed byViễn Nam